Contour-glas.nl
glass experience, at your service ...
HomeGebogen-gehard glasTrainingAdviesOndersteuningEnglish
Training

Bent u pas begonnen met glas buigen? Of u heeft u al ervaring op glasgebied, maar wilt u op specifieke gebieden verdieping? Of wilt u dat uw medewerkers bepaalde punten extra vaardigheden ontwikkelen? In deze gevallen kan ik u helpen met een training op maat.

Training op het gebied van glasbuigen, inclusief het bedienen van ovens, het opbouwen van mallen etc. Doel is het perfecte buigen zodanig dat de exacte vorm en radius gehaald wordt en dat zonder enige malafdruk. Het exact reproduceerbaar buigen waarbij zoveel mogelijk in één buigproces de juiste vorm verkregen wordt. Het buigen van enkelstuks in complexe vorm, of het seriematig buigen van grotere aantallen op de meest efficiente manier. Het spanningsvrij gloeien, het buigen met special glassoorten, etc. etc.

Training op het gebied van smelten en fusen.  Op deze hogere temperatuur zijn andere processen werkzaam, en zijn andere parameters belangrijk. De uitzetting en compatibiliteit van de glassoorten, maar ook de vormgeving de veiligheid en schoon werken zijn hierbij belangrijke zaken.

Training in algemene glasbewerkingen als snijden, slijpen, lijmen, zandstralen, bedrukken, werkplaatsinrichting, logistiek, kwaliteitsborging, etc.

Training is altijd maatwerk. De inhoud, duur en intensiteit wordt in samenspraak met u bepaald. Een vast onderdeel van elke training is het praktische uitvoerende deel! In overleg met u wordt vast gesteld waaraan u behoefte heeft, hoe uitgebreid de training dient te worden en waar het zwaartepunt van de training komt te liggen. Een uitgebreide theoretische behandeling van het glas kan soms heel nuttig zijn om de achterliggende processen goed te snappen en om op wisselende omstandigheden in te kunnen spelen. Maar om goed te buigen en te fusen kan soms ook met vuistregels en trucks gewerkt worden, zodat sneller een afdoende resultaat beereikt wordt. De keuze is aan u!

 


documentatie bij training                  glasbuigen                                      smelten van glas             fusen van glas


Als we u van dienst kan zijn, neem dan vrijblijvend contact op: 
info@contour-glas .nl